Yeni Yönelim: Elektrikli Otomobiller

Fosil yakıtların belli süre sonra azalacak olması, petrol fiyatlarının çok fazla dalgalanması ve fosil yakıtlı arabaların çevreye olumsuz etkileri elektrikli arabalar ile alakalı gelişmeleri hızlandırmaktadır. Ayrıca elektrikli araba fiyatlarının düşmesi, sürüş avantajı sağlanması ve yeterli şarj altyapısının oluşturulması bu araçların sayılarını artıracak diğer önemli faktörlerdir.

Elektrikli
arabaların kentlerdeki emisyon ve gürültüyü düşüreceği hesaplandığında,  şehir yaşamına olumlu yansımaları olacaktır ve bu avantajından ötürü kalabalık kentlerde daha fazla yaygınlaşacağı anlaşılmaktadır. Yaşanan emisyon skandallarına rağmen çevre hassasiyetinin ilk planda tutulduğu otomotiv alanında çeşitli ülkelerde farklı düzenlemeler bulunur. Diğer taraftan küresel ısınmaya yönelik bilimsel kanıtların çoğalmasına paralel bir biçimde özellikle gelişmiş ülkeler otomobillerin emisyon değerlerini aşağı çekmeye yönelik farklı düzenlemeler ortaya koymaktadır. Beklenen bu değişimin emisyonun sıfıra yakın olduğu elektrikli otomobillerin yollara daha fazla çıkmasını hızlandıracağı, aynı şekilde batarya teknolojisinin gelişmesi ile batarya fiyatlarının daha uygun seviyeye ineceği hesaplanmaktadır. Bu gelişmelerin süreci daha da hızlandırması beklenmektedir. Elektrikli arabaların enerji tüketim ve fiyatları açısından fosil yakıtlı arabalarla karşılaştırıldığında pek çok avantajının olduğu görülmektedir.Birincisi içten yanmalı motorlara göre yaklaşık olarak üç kat daha verimlidir. Bununla beraber verimlilik açısından öne çıkan elektrikli motorlarla yol fiyatlarının dörtte bir oranında azaldığı görülmektedir. Elektrikli araçlarda daha az hareket eden parçalar bulunduğu için daha az bakım gerektiği ve benzinli araçlara göre elektrikli araçların hızlanmasının çok daha iyi olduğu da bilinmektedir. En önemlisi ise elektrikli araçlar çevresel açıdan sıfır emisyon oluşturdukları için özellikle hava kalitesinin düşük olduğu mega kentlerde önemli yararlar sunmaktadır.

Elektrikli
Araba ve altyapılarının günümüzdeki durumu Dünya genelinde elektrikli arabaların senelik artış hızları bazı ülkelerde bir hayli yüksektir. Özellikle 2016’da Norveç’te % 29 ve Hollanda’da % 6,4 gibi yüksek oranda pazar payına sahip olan elektrikli arabaların dünya çapında toplam araba satışlarının henüz yaklaşık % 1’i dolaylarında bir payı bulunur. Elektrikli otomobil satışlarının her sene % 50’den fazla arttığı görülmektedir. Verilerden görüldüğü üzere senelik satış miktarı az olmakla beraber senelik artış oranı çok yüksektir. Elektrikli otomobillerin toplam araçlar içerisindeki sayısının 2016’da iki milyonun üzerine çıktığı görülmektedir. Yıllara göre artış hızının sürmesi durumunda elektrikli otomobillerin 5 sene sonra 15 000 000, on yıl sonra da 115 000 000 sayısına ulaşacağı hesaplanmaktadır. Böylece fosil yakıtlı arabaların üretiminin giderek düşük seviyeye ineceği ve elektrikli otomobillerin pazarda büyük oranlarda kendisine yer bulacağı anlaşılmaktadır

Yakın zamanda benzinli ve dizel araç kullanımını yasaklayacağını açıklayan İngiltere, Norveç , Almanya Fransa gibi ülkeleri ve dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’in de takip etmesiyle birlikte elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının hızlanacağı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda ülkelerin elektrikli otomobillerin üretimi ve tüketici tarafından satın alınmasında uygulayacağı vergi avantajları ve teşviklerin bu durumu destekleyeceği öngörülmektedir. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına sebep olan en önemli altyapı olanaklarının başında şarj istasyonları gelmektedir.

 Altyapı olarak şu an için dünyadaki bazı şehirlerde yeni gelişme içerisinde olan şarj istasyonlarının artış göstermesi ve giderek çok büyük bir ağ olarak dünya çapında yaygınlaşması zaman alacak gibi görünse de elektrikli otomobillerin şimdilik yerel yönetim ve ulusal hükümetlerin önderliğinde kalabalık ve hava kalitesi bozuk kentlerde   yaygınlaşmasının daha hızlı olacağı anlaşılmaktadır.WhatsApp Viber call